Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data01/virt14487/domeenid/www.fiile.ee/htdocs/index.php:21) in /data01/virt14487/domeenid/www.fiile.ee/htdocs/index.php on line 264

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data01/virt14487/domeenid/www.fiile.ee/htdocs/index.php:21) in /data01/virt14487/domeenid/www.fiile.ee/htdocs/index.php on line 265

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data01/virt14487/domeenid/www.fiile.ee/htdocs/index.php:21) in /data01/virt14487/domeenid/www.fiile.ee/htdocs/index.php on line 266

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data01/virt14487/domeenid/www.fiile.ee/htdocs/index.php:21) in /data01/virt14487/domeenid/www.fiile.ee/htdocs/index.php on line 267

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data01/virt14487/domeenid/www.fiile.ee/htdocs/index.php:21) in /data01/virt14487/domeenid/www.fiile.ee/htdocs/index.php on line 268
Re:Fiile viib läbi terviseedendusprojekti! - Fiile.ee Foorum - fiile.ee

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data01/virt14487/domeenid/www.fiile.ee/htdocs/index.php:21) in /data01/virt14487/domeenid/www.fiile.ee/htdocs/components/com_fireboard/fireboard.php on line 288

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data01/virt14487/domeenid/www.fiile.ee/htdocs/index.php:21) in /data01/virt14487/domeenid/www.fiile.ee/htdocs/components/com_fireboard/fireboard.php on line 290

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data01/virt14487/domeenid/www.fiile.ee/htdocs/index.php:21) in /data01/virt14487/domeenid/www.fiile.ee/htdocs/components/com_fireboard/fireboard.php on line 424
     

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data01/virt14487/domeenid/www.fiile.ee/htdocs/index.php:21) in /data01/virt14487/domeenid/www.fiile.ee/htdocs/components/com_fireboard/template/default_fiile_simple2/view.php on line 74
  » Re:Fiile viib läbi terviseedendusprojekti!
Alla Postita vastus
Re:Fiile viib läbi terviseedendusprojekti!
Reelika 2012/01/09 13:44
Fiile viib läbi terviseedendusprojekti!
Euroopa Sotsiaalfondi toetusel viib Fiile Spordiklubi MTÜ Kohila vallas läbi suuremahluse tervisedendusprojekti ”Õige toitumine ja piisav liikumine on pika eluea võti!”

MTÜ spordiklubi Fiile taotles 2011. Sügisel projektile “Õige toitumine ja piisav liikumine on pika eluaea võti!” toetust kokku 20088 eurot. ESF toetab projekti 19 083 euroga ning omafinantseering on 1005 eurot. Projekti eesmärgiks on suurendada kohaliku elanikkonna terviseteadlikkust toitumise ja füüsilise aktiivsuse valdkonnas.
Projekti põhitegevus on tervisegruppide moodustamine ja osalejate nõustamine, mille eesmärgiks on gruppides osalejate teadlikkuse tõstmine õigete toitumisvalikute tegemisel ning füüsilise aktiivsuse olulisuse teadvustamisel. Eesmärk, on parandada projektis osaleja elukvaliteeti, läbi tervisegruppide töö, andes talle teadmisi ja nõustamist oma tervise hoidmiseks ja tugevdamiseks.

Tööealise elanikkonna hulgast moodustatakse 15-17 (maksimaalselt 20) liikmelised grupid, iga grupiga töötatakse kokku 10 nädalat. Korraga moodustatakse 3 gruppi. Selliselt alustavad tegutsemist kokku 9 tervisegruppi ajavahemikul 24.01.2012-30.11.2012. Tervisegrupis osalemine on kõigile tasuta! Kümne nädala jooksul saadakse kokku 1 kord nädalas (kokku 10 korda), igal nädalal räägitakse ja arutatakse erinevast toitumisega seotud teemast ning nõustatakse osalejaid, samuti peatutakse igal korral ka liikumise teemal. Ühel korral kümnest viiakse läbi spetsiaalne loeng füüsilise aktiivsuse võimaluste ja erinevate treenimisvariantide olemusest ning õigetest tehnikatest. Üks kohtumine on planeeritud tervisliku toidu valmistamise praktilise tegevuse jaoks, mille käigus antakse nõuandeid ja nippe, kuidas valmistada toitu nii, et selles säiliks võimalikult palju vajalikke toitaineid, vitamiine ja mineraalained.
Mida tervisegrupis osalemine täpselt tähendab?

Tervisegrupis osalejad täidavad esimesel kohtumisel tervisliku elustiili määramise küsimustiku, mille punktisummadest lähtuvalt on võimalik kindlaks teha, kas antud osaleja on piisavalt terviseteadlik ja kas ta vajab sellealast koolitust ning nõustamist. Grupis osaleda võib loomulikult ka juhul, kui küsimustiku eest saadakse maksimumhinne! Samuti määratakse osalejate tervislik seisund, täites vastav küsimustik ja arvutades välja kehamassiindeks. Tervisegrupis osaleja hakkab jälgima ja analüüsima oma toitumist ning füüsilist aktiivsust. Selleks täidab iga osaleja spetsiaalset päevikut. Osalejatele antakse toitumispäeviku täitmiseks vajalikud vihikud, juhendmaterjal, toiduainete, retseptide ja füüsilise tegevuse nimekirjad koos energeetiliste väärtuste ja tervislikkuse märgistusega. Tervislikkuse märgistus tähendab, et toiduained ja retseptid on jagatud värvide kaupa tervislikeks, vähem tervislikeks ja ebatervislikeks. Lisaks antakse osalejatele toidu portsjoni tabelid, mille järgi on võimalik määrata toidugruppide liiga vähest, piisavat või hoopis ülemäärast tarbimist.
Füüsilise aktiivsuse suurendamiseks on päevikus eraldi lahter, kuhu osaleja kirjutab igapäevased füüsilised tegevused nii ajaliselt kui kulutatud energiahulga lõikes.

Kaks kokkusaamist kümnest on praktilise suunitlusega. Ühel kokkusaamisel katsetatakse koos treeneriga (Sigrid Raudsep, Hobituba OÜ) Kohila vallas pakutavaid tervisespordi võimalusi, mis ei nõua rahalisi kulutusi. Kohila lastepargis on olemas väli-jõusaal, mille kasutamist treener osalejatele õpetab, vältimaks vigastuste riski. Samuti juhendatakse kepikõndimise tehnikat ning antakse nõuandeid kõndimiseks, jooksmiseks ja muude tervisespordiliikidega tegelemiseks. Üheskoos proovitakse erinevad tegevused läbi. Väljas toimuvale treeningüritusele kutsutakse lisaks grupiliikmetele ka teisi huvitatuid. Grupiliikmetel on võimalik kutsuda oma sõber kaasa, kellega koos õpitut praktiseerima hakata. Teisel praktilisel kokkusaamisel valmistatakse tervislikke toitusid, proovitakse tervislikke toiduvalmistamise viise ning antakse nõuandeid ja nippe, kuidas toidu valmistamise käigus vältida toitainete kadu, et säiliks maksimaalselt vitamiine ja mineraalaineid.

Lisaks korraldatakse kolm laiahaardelisemat teabepäeva tervislikemate toitumisvalikute ja füüsilise aktiivsuse soodustamisks.
Teabepäevad korraldatakse enne tervisegruppide tegevuse algust, et kutsuda tööealisi elanikke toitumisalaseid teadmisi täiendama läbi praktilise tegevuse ja eneseanalüüsi (tervisegruppides).
Teabepäevadel antakse ülevaade hetkeolukorrast ja probleemidest. Mis juhtub, kui inimene jätkab harjumuspäraseid, kuid kahjuks valesid toitumisharjumusi. Samuti antakse lihtsad lahendused ja pidepunktid oma toitumisstiili parandamiseks. Teabepäeva teises pooles räägitakse füüsilisest aktiivsusest selliselt, et julgustada inimesi passiivsete tegevuste (teleri või arvuti taga aja viitmise) asemel aktiivselt vaba aega veetma, jalutades, võimeldes, koduseid töid tehes, treeningutes osaledes jne.

Me loodame lisaks, et projektis osalenute terviseteadlikkuse suurenemisega muutuvad tõekspidamised, valikute tegemise kriteeriumid ja suhtumine täisväärtuslikku toitumisse ning füüsilise aktiivsuse olulisusesse ka osalejate lähikondsetel ja järeltulevatel põlvedel – positiivne eeskuju ja mõjutused perekonnas ja tutvusringkonnas.

Projekti raames tehakse koostööd Kohila vallavalitsusega. Peamised koostööpartnerid on ANC Konsult OÜ, kelle poolt töötatakse välja vajalik programm ja materjalid; Hobituba OÜ, kes viib läbi füüsilise aktiivsuse teemalised koolitused, treeningud ning töötab välja vajalikud loengumaterjalid ja Eesti Olümpiakomitee Liikumisharrastuse osakond, kes on lahkelt nõus varustama meid liikumisharrastuse teemaliste raamatute ja voldikutega, mida on hea projektis osalejatele jagada.

Tegemist on pilootprojektiga ning selle edukal läbiviimisel pakutakse tulevikus toitumis- ja liikumisharrastuse alaseid grupinõustamise ja –koolituse teenuseid ka teistele Eesti valdadele, aitamaks edendada tööealise ealnikkonna terviseteadlikkust toitumise ja füüsilise liikumise osas ka mujal Eesti paikkondades.

Esimene teabepäev toimub 21. Jaanuaril kell 11-12:30 Tohisoo Mõisa suures saalis.

Esimese hooaja tervisegruppide esimese kokkusaamise toimumise ajad ja kohad on järgmised:
24. jaanuar kell 19-20 Hageri Rahvamaja konverentsisaal (II korrusel)
26. jaanuar kell 9-10 Hobituba OÜ (Kohila Ärikeskuse III korrusel)
26. jaanuar kell 18:20-19:20 Hobituba OÜ (Kohila Ärikeskuse III korrusel)

Tervisegrupis osaledes võib samal nädalal liikuda ühest grupist teise, kui mingil põhjusel mõnel nädalal põhigrupi aeg ei sobi. Ühel nädalal räägitakse kõigis kolmes grupis samal teemal.

Tervisegruppidesse saab registreerida end teabepäeval. Samuti luuakse Facebooki sündmus, kus on võimalik end registreerida, oma soovist võib teada anda ka Facebookis Fiile lehel. Osalemise soovi saab saata ka e-posti aadressile reelika@fiile.ee või helistada telefonil 56494797.

Reelika Mets
Toitumisnõustaja ja -koolitaja
Fiile Spordiklubi MTÜ
Administraator on keelanud mitte registreerunud kasutajate postitused.
kirsikivi 2012/01/09 17:35
Re:Fiile viib läbi terviseedendusprojekti!
Väga asjalik ettevõtmine!
Oleksin huviline, kuid kas sihtgrupp on ainult Kohila valla elanikele? Hageri iseenesest ei ole Saue valla kodanikule kuigi kaugel ja huvi on selle projekti vastu suur. Saadan Reelikale ka e-maili.

parimat!
Administraator on keelanud mitte registreerunud kasutajate postitused.
maryty 2012/05/01 15:27
Re:Fiile viib läbi terviseedendusprojekti!
Tulge Nissi valda kaaaaaaaaa
Administraator on keelanud mitte registreerunud kasutajate postitused.
Üles Postita vastus