fiile.ee kasutajaleping

KASUTAJALEPING

1. Pooled

1.1 Teenuse pakkuja
Teenuse pakkujaks on OÜ Fiile (edaspidi: Fiile), registrikood 11323404, Sõpruse 9-9,Prillimäe alevik,Kohila vald,Raplamaa,79702.

1.2 Teenuse tarbija
Teenuse tarbija (edaspidi: klient) on isik, kes on registreerunud Fiile kliendiks .

2. Teenuse sisu
Teenuse sisuks on
internetipõhise liikumis- ja kaloraaiprogrammi FIILE! kaudu võimaldada klientidel elektrooniliselt sisestada ja jälgida oma toitumis- ja liikumispäevikut ning  saada programmilt analüütilist tagasisidet.

3. Üldtingimuste eesmärk ning ulatus
3.1 Üldtingimused reguleerivad Fiile ja klient vahelisi suhteid seoses pakutava teenusega (edaspidi nimetatud ka: leping).
3.2 Sisenedes Fiile www.fiile.ee veebilehele isikliku kasutajanime ning parooli kasutades, kinnitab klient oma teadlikkust käesolevate üldtingimuste sisust ning kohustub nendest kinni pidama.

4. Mõisted
4.1 Kasutajanimi ja parool on klient personaalsed koodid programmi sisenemiseks. Kasutajanime ja parooli valib klient registreerumisblanketi täitmisel ja üldtingimuste aktsepteerimisel.


5. Poolte õigused ja kohustused

5.1 Kliendi õigused
5.1.1 Fiile klient saab olla vaid füüsiline isik.
5.1.2 Kliendil on õigus leping igal ajal lõpetada, teatades sellest Fiilele.

5.2 Teenuse pakkuja õigused
5.2.1 Fiilel on õigus registreerumisest keelduda või sooritatud registreerumine tühistada. Registreerumise tühistamisel kaotavad kliendi kasutajanimi ja parool kehtivuse.

6. Poolte kohustused

6.1 Klient kohustused
6.1.1 Klient vastutab selle eest, et tema poolt registreerumisel esitatud andmed on õiged ning kehtivad.
6.1.2 Klient kohustub teatama Fiilele muudatustest registreerumisel esitatud andmetes. 
6.1.3 Klient nõustub sellega, et tema poolt Fiilele esitatud andmeid hoitakse Fiile kliendiregistris. Nõusolek hõlmab ka Fiile õigust kasutada klient kohta loodud infot statistiliseks analüüsiks ja turu-uuringuteks.
6.1.4 Klient nõustub, et Fiilel on õigus saata teenusega seotud informatsiooni klient poolt registreeritud elektronposti aadressil.

6.2 Fiile kohustused
6.2.1 Fiile kohustub tagama teenuse kättesaadavuse lepingus ettenähtud tingimustel.
6.2.2 Fiile kohustub hoidma kõiki klienti puudutavaid andmeid konfidentsiaalsetena ja kasutama neid ainult üldtingimustes ettenähtud tingimustel.


7. Vastutus
7.1 Fiile ei vastuta võimaliku kahju eest, mida klient kannab seetõttu, et kasutajanimi või parool on sattunud kolmandate isikute kätte.
7.2 Fiile ei vastuta klient kasutuses olevate arvutikonfiguratsioonide sobivuse eest teenuse kasutamiseks.
7.3 Fiile ei vastuta klient poolt kasutatava programmi või ühenduse sobivuse eest Fiile teenuse kasutamiseks.
7.4 Kogu kliendi ja Fiile teenuse vaheline kommunikatsioon toimub kliendi vastutusel.
7.5 Fiile ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud veast või puudusest arvuti- või telefonisüsteemis, programmides või liideses.
7.6 Klient kannab kõik sidekulud, mida Fiile teenuse kasutamine talle tekitab.
7.7 Vääramatuks jõuks loetakse, lisaks teistele asjaoludele, riket elektrivarustuses või telekommunikatsioonivõrgus, mis takistab, pidurdab või raskendab teenuse pakkumist.

8. Intellektuaalne omand
8.1 Teenuse osutamisega seoses ei omanda klient Fiilelt autoriõigusi teenuse veebilehe või selles avaldatud teoste suhtes. Kliendil pole õigust salvestada, kopeerida, muuta, üle kanda, edastada või avaldada Fiile teenust või selle osa kolmandatele isikutele.
8.2 Kliendil on õigus printida ja salvestada lehekülgi Fiile teenuse veebilehelt oma arvutisse isiklikuks kasutamiseks.
8.3 Kliendil on keelatud salvestada teenuse materjali või sisu avalikuks kasutamiseks avatud faili, avaldada Internetis, televisioonis, trükistes või teistes meediates.

9. Vaidluste lahendamine
9.1 Fiile ja kliendi vahelistes suhetes kuulub kohaldamisele Eesti õigus.
9.2 Poolte vahelised vaidlused lahendatakse võimalusel kokkuleppel.
9.3 Kokkuleppe mitte saavutamisel lahendatakse vaidlused Tallinna Linnakohtus.

10. Lepingu lõpetamine
10.1 Poolte õigused lepingu lõpetamiseks on reguleeritud käesolevate üldtingimustega punktides 5.1.2 ja 5.2.1.

11. Teadete tegemine
11.1 Klient teeb kõik lepinguga seotud avaldused Fiilele e-mailiga aadressil E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud  
11.2 Fiile teeb kõik lepinguga seotud avaldused kliendile e-kirjaga kliendi poolt registreeritud elektronposti aadressil.

Klient kinnitab registreerumisega, et talle on käesolevaid üldtingimusi tutvustatud ning ta nõustub üldtingimuste kasutamisega.
  Lisa kommentaar (1)
Leping
Lisas E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud , - 22:47 31.03.2014
Tere, 
palun lpetada minu leping. 
Lugupidamisega, 
Kaidi Kiv

Ainult registreerunud kasutajad saavad kommenteerida.
Palun logi sisse vi registreeru.